Andreew Investment Group

Миспол

Миспол MISPOL е енда од најголемите компании за производство конзервирани месни производи, преработка на овошје и зеленчук, готови храни како и храна за домашни миленици. Сите овие производи се произведуваат во четири најмодерни производствени капацитети, по највисоки европски стандарди за квалитет.